home » Info & Tips » Pechhulp Eigen bijdrage

Pechhulp Eigen bijdrage

Onder een eigen bijdrage voor pechhulp wordt verstaan dat u bij een pechgeval oproep zelf mee betaald aan de kosten. Naast het jaarabonnement of kosten per pechgeval dient u dit bedrag extra te betalen.

Al hoewel de ANWB pechhulp pakketten het niet direct communiceren heeft de ANWB ook een eigen bijdrage indien u meer dan 4x per jaar om sleutelhulp vraagt. Daarnaast gaat de eigenbijdrage van de ANWB per keer omhoog. De ANWB hanteert de volgende regels:

In Nederland heeft u 7 keer per kalenderjaar recht op sleutelhulp. Vanaf de 5e
keer vragen wij daarvoor de volgende eigen bijdragen:

  • 5e keer: € 50,-
  • 6e keer: € 75,-
  • 7e keer: € 100,-.
  •  Vanaf de 8e hulpverlening kunnen wij alsnog besluiten sleutelhulp te bieden;
    u betaalt hiervoor per keer € 150.-.
  •  Wij helpen u op 2 verschillende kentekens per kalenderjaar. Voor elk volgend
    kenteken bieden wij alleen sleutelhulp. Hiervoor rekenen wij per keer € 150,-.
  •  U heeft 2 keer per kalenderjaar recht op transporthulp.
Deel dit: